جستجو
فیلترها
بسته

اویل پمپ پژو 206 تیپ 5 ( 21 دندانه)

در همه موتورها نیروی پمپ روغن از میل سوپاپ تامین می شود...
کد محصول: 3102007
  • ساخته شده از با کیفیت ترین مواد اولیه
  • مطابق با بالاترین استاندارد خودرو ساز
  • مونتاژپذیری مناسب 
  • ایجاد فشار روغن مکفی در مدار روغن کاری

 

در همه موتورها نیروی پمپ روغن از میل سوپاپ تامین میشود . گاهی دندانه محرك محور پمپ روغن قرارمی گیردوانتهای آن نیز بصورت کوبلینگ میل دلکو را به حرکت درمی آورد و گاهی دندانه محرك روی محور دلكوقرار داشته و اویل پمپ بوسیله كوپلینگ از انتهای محور دلكو نیرو می گیرد . بعضی از انواع اویل پمپ به بدنه خارجی موتور بسته شده و در صورت نیاز میتوان بدون باز کردن كارتل آنرا پیاده نمود . در موتورهای میل سوپاپ رو اویل پمپ حركت خود را از میل لنگ دریافت میكند. انواع اویل پمپ 1. اویل پمپ دنده ای 2. اویل پمپ روتوری 3. پمپ روغن سوزني